Sale
Góc Phố 40 Vạn Bảo - 71 Vạn Phúc, Hà Nội

Giá khuyến mại $18 - $24 /m2

Sale
44 Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội

Giá khuyến mại $16 - $22 /m2

Sale
26 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Giá khuyến mại $20 - $24 /m2

Sale
67 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

Giá khuyến mại $25 - $27 /m2

Sale
20 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội

Giá khuyến mại $18 - $22 /m2

Sale
138 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Giá khuyến mại $19 - $21 /m2

Sale
154 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

Giá khuyến mại $10 - $12 /m2

Sale
58C Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Giá khuyến mại $13 - $15 /m2

Sale
Số 4 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Giá khuyến mại $15 - $17 /m2

Sale
5 Điện Biên Phủ, Q.Ba Đình, Hà Nội

Giá khuyến mại $28 - $30 /m2

Sale
360 Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội

Giá khuyến mại $30 - $32 /m2

Sale
16 Láng Hạ, Q.Ba Đình, Hà Nội

Giá khuyến mại $27 - $32 /m2

zalo