Sale
25 Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giá khuyến mại $21 - $24 /m2

Sale
127 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giá khuyến mại $14 - $16 /m2

Sale
458 Minh Khai , Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giá khuyến mại $19 - $23 /m2

Sale
201 Minh Khai, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giá khuyến mại $19 - $22 /m2

Sale
18 Tam Trinh, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giá khuyến mại $19 - $22 /m2

Sale
505 Minh Khai ,Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giá khuyến mại $14 - $15 /m2

Sale
01 Lương Yên, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giá khuyến mại $22 - $27 /m2

Sale
114 Mai Hắc Đế, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giá khuyến mại $20 - $22 /m2

Sale
55 Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giá khuyến mại $28 - $30 /m2

Sale
19 Lê Thanh Nghị, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giá khuyến mại $14 - $18 /m2

Sale
52 Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giá khuyến mại $24 - $26 /m2

Sale
458 Minh Khai, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giá khuyến mại $30 - $35 /m2

zalo