Góc Phố 40 Vạn Bảo - 71 Vạn Phúc, Hà Nội
$24/m2
44 Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội
$20/m2
26 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
$22/m2
67 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội
$30/m2
20 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội
$24/m2
138 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
$19/m2
154 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
$19/m2
58C Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
$23/m2
Số 4 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
$17/m2
5 Điện Biên Phủ, Q.Ba Đình, Hà Nội
$28/m2
360 Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội
$30/m2
16 Láng Hạ, Q.Ba Đình, Hà Nội
$46/m2
zalo