Sale
32D Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Giá khuyến mại $15 - $18 /m2

Sale
148 Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Giá khuyến mại $17 - $22 /m2

Sale
107 Nguyễn Phong Sắc, Q.cầu Giấy, Hà Nội

Giá khuyến mại $17 - $20 /m2

Sale
35 Mạc Thái Tổ, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Giá khuyến mại $15 - $19 /m2

Sale
19 Duy Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Giá khuyến mại $18 - $21 /m2

Sale
82 Duy Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Giá khuyến mại $17 - $19 /m2

Sale
2 Phạm Văn Bạch, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Giá khuyến mại $20 - $22 /m2

Sale
265 Cầu Giấy, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Giá khuyến mại $18 - $22 /m2

Sale
21 Duy Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Giá khuyến mại $20 - $25 /m2

Sale
167 Trung Kính, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Giá khuyến mại $23 - $25 /m2

Sale
117 Trần Duy Hưng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Giá khuyến mại $26 - $30 /m2

Sale
302 Cầu Giấy, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Giá khuyến mại $25 - $28 /m2

zalo