Sale
219 Trinh Kính, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Giá khuyến mại $15 - $20 /m2

Sale
Số 6 Ngõ 82 Duy Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Giá khuyến mại $13 - $16 /m2

Sale
2 Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Giá khuyến mại $13 - $16 /m2

Sale
Số 9 Duy Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Giá khuyến mại $12 - $16 /m2

Sale
78 Duy Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Giá khuyến mại $15 - $18 /m2

Sale
Số 1 Phùng Chí Kiên, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Giá khuyến mại $15 - $17 /m2

Sale
Số 3 Duy Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Giá khuyến mại $13 - $16 /m2

Sale
Duy Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Giá khuyến mại $16 - $18 /m2

Sale
Dương Đình Nghệ, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Giá khuyến mại $14 - $18 /m2

Sale
23 Duy Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Giá khuyến mại $17 - $20 /m2

Sale
Phố Duy Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Giá khuyến mại $16 - $20 /m2

Sale
KĐT Trung Hòa Nhân Chính,Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Giá khuyến mại $18 - $22 /m2

zalo