148 Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
$17/m2
107 Nguyễn Phong Sắc, Q.cầu Giấy, Hà Nội
$19/m2
35 Mạc Thái Tổ, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
$17/m2
19 Duy Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
$18/m2
82 Duy Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
$19/m2
2 Phạm Văn Bạch, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
$22/m2
265 Cầu Giấy, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
$18/m2
21 Duy Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
$23/m2
167 Trung Kính, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
$25/m2
117 Trần Duy Hưng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
$26/m2
302 Cầu Giấy, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
$27/m2
63 Lê Văn Lương, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
$19/m2
zalo