10 Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
$27/m2
41A Lý Thái Tổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
$40/m2
63 Lý Thái Tổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
$48/m2
2 Ngô Quyền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
$27/m2
198 Trần Quang Khải, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
$50/m2
210 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$46/m2
17 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$51/m2
44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$46/m2
28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Liên hệ
06 Nhà Thờ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
$38/m2
31-33 Tràng Thi, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
$27/m2
60 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
$30/m2
zalo