Số 6 Ngõ 82 Duy Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
$13/m2
2 Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
$15/m2
Số 9 Duy Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
$14/m2
78 Duy Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
$15/m2
Số 1 Phùng Chí Kiên, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
$15/m2
Số 3 Duy Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
$16/m2
Duy Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
$16/m2
Dương Đình Nghệ, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
$16/m2
23 Duy Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
$17/m2
Phố Duy Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
$16/m2
KĐT Trung Hòa Nhân Chính,Q. Cầu Giấy, Hà Nội
$20/m2
32D Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội
$15/m2
zalo